۳۸,۸۰۰ تومان

جهت برجسته سازی سطح نقاشی شده.
در سایز 80 میل موجود است.