۱۶۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: مقدمه‌ای بر گرافیک دیزاین
نويسنده: فرشید مثقالی
ویراستار: مریم چهرگان
انتشارات:نظر
تعداد صفحات: 84