۱۱۱,۶۰۰ تومان

یک مدیوم پایه آب که یک نمای موزاییک مانند ایجاد می کند.
با بسته بندی مدادی به صورت رنگ‌های نقطه ای به کار می‌رود و استفاده از آن آسان است، و پخش نمی شود.
پس از خشک شدن کامل، شفاف می شود. به اشیا ظاهر سه بعدی می دهد و ظاهر موزاییک را می توان به راحتی با لمس دست احساس کرد.