۸۳,۳۰۰ تومان۱۱۵,۰۰۰ تومان

نخل خلیج اشل.
در سایز 6 (بسته 3 تایی) و 9 (بسته 2 تایی) سانتی متر موجود است.