۱۹,۰۰۰ تومان

نقاله نیم دایره کیدو، طلقی.
نقاله یکی از پر مصرف ترین ابزار در انواع رسم‌ها و ریاضی است و از آن برای کشیدن انواع چهار ضلعی‌ها وزاویه ها و…  استفاده می‌شود.
برای خواندن زاویه در معماری و نقشه کشی نیز کاربرد وسیع دارد.

<