۱۲۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: نقش مایه های تزئینی
نويسنده: کارل بلنگر گرافتن
مترجم: فرهاد حسینی
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 232