۳۵۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: هنر رنگسازی
نويسنده: جری گالتون، جان لیدزی، جیل میرزا، نیک هریس
مترجم: ناز مریم شیخها
ویراستار: سیاوش خوشدل، مریم خسروشاهی
انتشارات: آبان
تعداد صفحات: 176