۱۷۵,۰۰۰ تومان

وارنیش مات پایه آب، ویژه رنگ های اکریلیک.
این وارنیش بعد از خشک شدن مات شده و حلال در آب است. (نکته: با آب رقیق نکنید)