۱۱۴,۰۰۰ تومان

این محصول به عنوان براق کننده، و به عنوان لایه نهایی و محافظ روی اثر به کار می رود.
وارنیش براق در ترکیب با وارنیش مات این امکان را به هـنرمند می دهد که میزان درخـشندگی و مـات بودن سطوح نـهایی اثر هنـری خود را بر اساس نیاز ایجاد نماید.