۱۰۰,۰۰۰ تومان

پس از خشک شدن آثار رنگ روغن با ایجاد لایه محافظ از تاثیرات آب و هوایی جلوگیری کرده و باعث ماندگاری آثار می گردد.
در سایز 75 میل موجود است.