۵۲,۲۰۰ تومان

وارنیش براق رنگ روغن کادنس پایه تینر.
ورنی محافظ تک جزئی مبتنی بر حلال.
در برابر رطوبت مقاوم است.
انعطاف پذیر است.