۲۸۰,۰۰۰ تومان۶۴۳,۸۰۰ تومان

وارنیش براق رنگ روغن وینزور.
سریع خشک شده و بعد از خشک شدن ظاهری خیلی براق ایجاد می کند.
درخشندگی سطح را متعادل می کند.
بک لایه محافظ در برابر گردو خاک و چربی ها ایجاد می کند.
و به مرور زمان زرد نمی شود و روی نقاشی می نشیند.