۱۲۴,۸۰۰ تومان۱۶۳,۵۰۰ تومان

وارنیش پایه آب.
کاربرد اصلی وارنیش قابل شست و شو و براق کردن سطوح است.
رنگ ظاهری آن داخل قوطی شیری رنگ می باشد که پس از استفاده روی سطح و خشک شدن، بی رنگ می شود.