۴۰۸,۰۰۰ تومان

وارنیش دامار رنگ روغن وینزور.
برای استفاده به روی نقاشی های روغنی و آلکیدی.
سریع خشک شده و ظاهری خیلی براق ایجاد می کند.
و به مرور زمان زرد نمی شود و روی نقاشی می نشیند اما با گذشت زمان به تیرگی تمایل پیدا می کند.