۴۵۱,۰۰۰ تومان

وارنیش ساتین گالریا وینزور یک ورنی جداشونده منحصر به فرد برای محافظت از نقاشی های اکریلیک.
استفاده به عنوان پوشش نهایی جهت محافظت از اثر هنری.
سریع خشک می شود و به مرور زمان زرد نمی شود و روی نقاشی می نشیند.
وقتی لایه رنگ به طور کامل خشک شد وارنیش را استفاده کنید.
با ریموور وارنیش گالریا قابل پاک کردن است.
در سایز 75 میلی لیتر موجود است.