۱۸۰,۰۰۰ تومان

ورنی سنگ غنی بر پایه آب.
این لاک مخصوص سطوحی است که در معرض آب قرار دارند، مانند سرامیک، کاشی، کاشی، سنگ، کانتر.
به راحتی به هر سطحی می چسبد و به سرعت خشک می شود. ( برای سطوحی که در معرض آب هستند2 لایه استفاده کنید.)
در مدت 12 ساعت کاملا خشک می شود.