۴۳,۵۰۰ تومان۷۱۸,۸۰۰ تومان

مناسب تثبیت رنگ روغن و پاک کردن قلمو.
قابل استفاده در نقاشی های رنگ روغن و اکریلیک.
وارنیش شفاف برای براقیت بخشیدن یکنواخت به سطح اثر.