۲۸۰,۰۰۰ تومان

وارنیش روتوش رنگ روغن وینزور.
وارنیش محافظ موقت که سریع خشک می شود.
ورنی روتوش یک لایه براق مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش است که به نقاشی های رنگ روغن که اخیراً تکمیل شده اند محافظت می کند.