۸۵,۲۰۰ تومان

یک لعاب شفاف روی کار ایجاد می کند.
از این مدیوم برای فیکس کردن و ضد آب کردن کارهای هنری استفاده می گردد.