۲۸,۲۰۰ تومان

وارنیش نیمه مات رنگ روغن کادنس پایه تینر.
در برابر رطوبت مقاوم است.
قبل از مصرف بطری را خوب تکان دهید.
بهتر است در دو لایه استفاده شود.