۲۳۰,۰۰۰ تومان

وارنیش چرم براق کادنس مناسب برای چرم های نرم مانند کمربند، کفش و صنایع دستی چرم.
وارنیش مخصوص چرم یک ورنی بر پایه آب است که به عنوان محافظ برای سطوح چرمی رنگ شده استفاده می شود.