۹۵,۶۰۰ تومان

وسایل ورزشی نارگون.
مقیاس 1/100.
هر بسته شامل 1 عدد ماکت است.