۲۱۵,۰۰۰ تومان۳۰۰,۰۰۰ تومان

پاستل روغنی جانبو فابرکستل.
این مداد شمعی های بافت صاف با رنگدانه های رنگی بیشتر و موم کمتر و در نتیجه رنگ های درخشان ساخته می شوند.
بدون لغزش و پوسته پوسته شدن رنگ ها.
قابل پاک شدن.
می توان از هر دو طرف آن استفاده کرد (نوک آن برای رنگ آمیزی ظریف و انتهای آن برای پوشش سطح وسیع تر).
در ست جعبه مقوایی 12 و 24 رنگ موجود است.
محصول آلمان