۴۵,۰۰۰ تومان

ایده ال برای تصیح آثار کشیده شده با ذغال، مداد طراحی و پاستل.
فرم بسیار مناسب جهت کنترل بهتر.