۵۴,۰۰۰ تومان۱۲۶,۰۰۰ تومان

پاک کن اتودی تومبو مونوزیرو(2/3 میل).
با سطح مقطع 2/3 میلی متر.
قدرت پاک کنندگی بالا مناسب دانش آموزان و دانشجویان.
قدرت گیره این پاک کن به گونه ایست که هنگام استفاده مغزی آن ثابت مانده و به داخل نمی رود.