۷۶,۰۰۰ تومان۱۳۹,۰۰۰ تومان

پاک کن اتودی تومبو مونوزیرو(2/5 میل) چهارگوش.
با سطح مقطع 2/5 میلی متر چهارگوش.
قدرت پاک کنندگی بالا مناسب دانش آموزان و دانشجویان.
قدرت گیره این پاک کن به گونه ایست که هنگام استفاده مغزی آن ثابت مانده و به داخل نمی رود.