۷۷,۸۰۰ تومان

پاک کن اتودی کوییلو(3.8 میل).
با سطح مقطع 3.8 میلی متر.
قدرت پاک کنندگی بالا مناسب دانش آموزان و دانشجویان.
قدرت گیره این پاک کن به گونه ایست که هنگام استفاده مغزی آن ثابت مانده و به داخل نمی رود.