۹۳,۰۰۰ تومان

پاک کن مدادی فرچه دار حرفه ای استدلر برای محو کردن طرح های کارشده با پاستل گچی، زغال یا گرافیت.
محوکن مدادی فرچه دار مناسب برای پاک کردن نقاط کوچک و دارای پاک کن سفید سخت برای پاک کردن اثر جوهر خودکار حلال در آب و جوهر ماشین تحریر و غیره.