۱۴۱,۵۰۰ تومان

پرسوناژ کارگر تعمیرکار اشل.
مقیاس 1:75.
بسته 2 عددی موجود است.