۱۰,۶۰۰ تومان۶۷,۱۰۰ تومان

پروفیل تو پر گرد پی وی سی اشل.
با قطر دایره 1، 2، 3، 4 و 5 میل موجود است.
هر بسته شامل 5 عدد پروفیل در اندازه 50 سانتی متر است.