۵۵,۶۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومان

پروفيل دایره توپر نارگون
در سايز2و1ميل موجود است.
هر بسته شامل 5عدد مي باشد.
کد 612/613