۵۰,۰۰۰ تومان۱۲۴,۵۰۰ تومان

پروفیل توخالی چهارگوش پی وی سی اشل.
با سطح مقطع 4 و 5 میل موجود است.
هر بسته شامل 5 عدد پروفیل در اندازه 50 سانتی متر است.