۲۸,۴۰۰ تومان۲۰۲,۲۰۰ تومان

پروفیل تو پر چهارگوش پی وی سی اشل.
با سطح مقطع 1، 2، 3 و 4 میل موجود است.
هر بسته شامل 5 عدد پروفیل در اندازه 50 سانتی متر است.