۳۶,۴۰۰ تومان

پودر اسفنج رنگی اشل.
در بسته 20 گرمی موجود است.