۴۱,۰۰۰ تومان۵۱,۰۰۰ تومان

ذغال دارای بافتی نرم و روان بوده که با آن می توان طراحی های بسیار زیبا و انواع سایه پردازی ها را بر روی سطح کاغذ ایجاد کرد.
زغال در طراحی سیاه قلم برای به تصویر کشیدن طرح هایی که در آن ها خطوط بسیار روشن و یا تیره به کار رفته است، بسیار مناسب است.
از دیگر ویژگی های ذغال خاصیت پاک شوندگی و مشکی بودن آن است که اثر بهتری در طراحی سیاه قلم دارد.
پودر ذغال در طراحی چهره و طرح های رئالیستی بسیار کاربرد دارد.
پودر ذغال مشکی در دو سایز 75 و 150 گرم و پودر کنته مشکی تیره( 80 گرم)، مشکی روشن (115 گرم) موجود است.
محصول ایران