۶۵,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومان

پورینگ مدیوم سوداکو یک مدیوم پایه آب هست که همراه رنگ های اکریلیک استفاده می شود.
از این مدیوم برای روان تر کردن رنگ های اکریلیک استفاده می شود و بستری برای یکنواخت شدن و سیالیت رنگ فراهم می کند و اجازه نمیدهد رنگها با هم ترکیب شوند.