۴۳,۲۰۰ تومان۷۲,۰۰۰ تومان

مدیوم پورینگ  یک نوع مدیوم پایه آب هست که همراه رنگ های اکریلیک استفاده می شود.
از این مدیوم برای روانتر کردن رنگ های اکریلیک  استفاده می شود و بستری برای یکنواخت شدن و سیالیت رنگ فراهم می کند و اجازه نمی دهد رنگها با هم ترکیب شوند.