۱۳,۱۰۰ تومان۲۸,۳۰۰ تومان

چراغ بلوار دو طرفه اشل.
مقیاس 1:100، 1:200 و 1:300.
هر بسته شامل 2 عدد چراغ بلوار است.