۸۴,۶۰۰ تومان

چراغ راهنمایی فلزی یک طرفه اشل.
مقیاس 1:100.
هر بسته شامل 1 عدد چراغ راهنمایی است.