۶۴,۴۰۰ تومان

روشنایی فانوسی دو شعله اشل.
مقیاس 1:100.
هر بسته شامل 2 عدد چراغ فانوسی است.