۵۴,۰۰۰ تومان

چسب قوی و شفاف جهت تثبیت رنگ برای پارچه.
شفاف و پایه آب.