۵,۰۰۰ تومان۸۶,۰۰۰ تومان

چمن سفید اشل.
مقیاس 1:100.
در ابعاد 25*10، 18*25، 35*25 و 35*50 سانتی متر موجود است.