۲۱۰,۰۰۰ تومان

ژل گدازه(با ظاهری مشابه گدازه های آتشنشانی) حاوی دانه های سیاه ریز و صاف سنگ چخماق سیاه.
به تنهایی(بی رنگ) و یا در مخلوط با رنگه های اکریلیک قابل استفاده است.
حاوی ترکیبات خاصی است که در صورت مخلوط شدن با رنگ اکریلیک انواع منحصر به فردی بافت، بُعد و افکت های بازتابنده تولید می کند.
هنگامی که با رنگ های شفاف و نیمه شفاف مخلوط می شود، کیفیت دانه های سیاه و لک دار آن بیشتر به چشم می آید.