۱۱۴,۳۰۰ تومان۱۹۰,۶۰۰ تومان

این ژل دارای دوام و استحکام بسیار عالی می باشد.
به تنهایی یا در ترکیب با رنگ های اکریلیک قابل استفاده است.
در صورت ترکیب با رنگ میزان شفافیت، عمق و درخشندگی آن افزایش می یابد و از غلظت آن نمی کاهد.
با استفاده از آب یا مدیوم ها قابل رقیق کردن می باشد.
پس از خشک شدن مات است.
استفاده از این ژل امکان اجرای تکنیک کلاژ و نیز چسباندن مواد مختلف را روی سطح فراهم می کند.
زردی نمی کند.
پس از خشک شدن ضد آب هستند.
در سایز 250 و 200 میل موجود است.