۶۵,۰۰۰ تومان

حجم دهنده اکریلیک با پایه آب.
برای برجسته کاری روی کلیه سطوح.
بدون ترک خوردگی.