۴۲,۴۰۰ تومان

کاج تزئینی گرد اشل.
در سایز 2 سانتی متر و در بسته 3 تایی موجود است.