۶۹,۰۰۰ تومان۲۳۴,۰۰۰ تومان

 مناسب جهت بایگانی، جمع آوری و نگهداری از انواع کاغذ.
کلربوک یک آرشیو همراه و مطمئن برای محافظت از اسناد مهم و اوراق باارزش است.
در سایز A4 و تعداد برگهای 20، 30، 40، 60، 80 و 100 برگی موجود است.