۴۱,۰۰۰ تومان

کمد 8 در اشل.
مقیاس 1:50.
هر بسته شامل 1 عدد ماکت کمد است.