۴۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰ تومان

گلبرگ اشل.
در سایز 3 و 2.5 سانتی متری و بسته 3 تایی موجود است.