۱۵۰,۰۰۰ تومان

گلیز مدیوم یک مدیوم حجم دهنده است، همچنین هنگامی که با رنگ در تهیه بافت های خاص استفاده می شود، رنگ را مرطوب نگه می دارد و زمان کار را طولانی می کند.بنابراین می توان افکت و اشکال مورد نظر را روی سطح رنگ شده ایجاد کرد.